OBOT A. Waciak, B. Okniński s.c. 

Bp. T. Wilczyńskiego 25B/6 10-686 Olsztyn 

 tel. +48 89 650-10-38 e-mail:biuro@obot.com.pl

1. Analiza 561/AETR

2. Przygotowanie dokumentacji dla samozatrudnionych

3. Rozliczanie czasu pracy kierowców

4. Audyt i ocena ryzyka w firmach transportowych

5. Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych

6. Kontrola terminów wczytywania danych

7. Kontrola ciągłości zapisu danych

8. Weryfikacja tak zwanego "wirtualnego przemieszczenia"

9. Odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do WSA

10. Opracowywanie regulaminów i umów o pracę

11. Szkolenia kierowców i innych osób

12. Produkcja i dystrybucja materiałów szkoleniowych

13. Odwołania od viaTOLL