Szanowni Państwo

Chcielibyśmy przedstawić ofertę na szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych i wymogami nowej ustawy wprowadzającej szereg obowiązków i zasad postępowania dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności mają kontakt z danymi osobowymi. Rozporządzenia przyznają Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych uprawnienia do nakładania administracyjnych kar pieniężnych, które mogą sięgnąć nawet do 4 procent rocznych przychodów przedsiębiorstwa. Firma OBOT wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom pragnie przedstawić Państwu ofertę szkoleniową umożliwiającą zdobycie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

Plan szkolenia porusza takie obszary jak:

 

1. Rola ABI - IOD

* Obowiązki ABI, IOD oraz pozostałych zleconych mu przez ADO

* Zasady powołania i rejestracja ABI,

 

 2. Wymagania prawne

 * Omówienie zbiorów, celowości i czasowości. Oświadczenia, upoważnienia i dotyczące przetwarzania danych osobowych.  Zbiory a rejestry różnice w stosowaniu. Jak przestrzegać prawa osób, których dane są przetwarzane. Anonimizacja , zapomnienie, niszczenie danych,

 

3.Polityka ochrony danych osobowych

Omówienie poszczególnych wymagań i procedur ( wykaz miejsc, sposób przepływu danych, środki techniczne, procedury planowania i kontroli)

 

4. Instrukcja bezpieczeństwa systemów informatycznych

Omówienie zabezpieczeń informatycznych, infrastruktury informatycznej, poczty, kopii zapasowych, sposoby przechowywania nośników, metody i środki uwierzytelnienia,

 

5. Sankcje karne – utrudnianie kontroli, niewykonanie obowiązku informacyjnego

 

6. GIODO – wnioski, sprawdzenia